16-Kanal-Konverter UTP und Separator für AHD, CVI-HD, HD-TVI und Überspannungsschutz mit Stromverteilung

  • Beurteilung hinzufügen:
  • Schlüssel: LHST-16R-EXT-FPS
  • Herstellerschlüssel: 5904041750939
  • Gewicht: 1.4 kg
  • Verfügbarkeit: Duża ilość produktów Das Produkt ist verfügbar
    (versand innerhalb 24-48h)

16-kanałowy konwerter UTP z separacją do telewizji przemysłowej AHD, HD-CVI i HD-TVI, w postaci panela RACK, wyposażony zabezpieczenia przepięciowe, LHST-16R-EXT-FPS, producent, dysrybucja zasilania

LHST-16R-EXT-FPS to 16-kanałowy panel instalacyjno-zabezpieczający, montowany w szafie Rack 19", zintegrowany z wysokiej jakości konwerterami (transformatorami) dla skrętki UTP. Dedykowany jest do instalacji telewizji przemysłowej wysokiej rozdzielczości, opartych na standardach HD-CVI, AHD oraz HD-TVI. Stanowi wielofunkcjonalne urządzenie, ułatwiające podłączanie i układanie dużych ilości przewodów koncentrycznych a także zabezpieczenie instalacji przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych.

Dystrybutor zasilania - opcjonalnie zamontowana płyta FPS dostarcza zasilanie indywidualne do poszczególnych kamer przez oddzielne bezpieczniki automatyczne. Chroni to system CCTV przed całkowitą neutralizacją, przez zwarcie linii zasilania w jednym z dowolnych z kanałów. Stan zasilania poszczególnych kanałów sygnalizowany jest przez diody LED a w momencie załączenia zwarcie dodatkowo załączany jest sygnalizacja dźwiękowa. Stworzony w ten sposób centralny system zasilania może być łatwo wyposażony w układ awaryjnego zasilania w oparciu o zasilacz buforowy. Zasilacz stosowany z płytą FPS powinien mieć zapas wydajności prądowej minimum 50% poboru nominalnego, aby w momencie wystapienia zwarcia nie powodowało to jego wyłączania się (dotyczy zasilaczy impulsowych).

Organizer przewodów - ułatwia podłączanie przewodów koncentrycznych bez konieczności zaciskania złącz BNC oraz pozwala na mocne i trwałe ich przymocowanie, co chroni je przed uratą połączenia lub przypadkowym wyrwaniem.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - chroni urządzenia odbiorcze (rejestratory DVR) przed skutkami wyładowań atmosferycznych, przepięć i działań sabotażowych. Wbudowane ochronniki gazowe z systemem odprowadzania ładunku chronią instalacje CCTV przenikaniem ładunków przepięciowych do urządzeń, dodakowo każdy każdy obwód Video zabezpieczony jest przed wzrostem napięcia pomiędzy poszczególnymi żyłami przewodu.

Separator galwaniczny - każdy kanał Video został wyposażony jest w pasywny separator galwaniczny, izolujący kamery od urządzeń odbiorczych (rejestratorów DVR). Jest to najbardziej skuteczna forma ochrony tych urządzeń przed wpływem efektu pętli mas, która może występować gdy zainstalowane są na konstrukcjach metalowych lub zasilane są z różnych źródeł prądu. Efekt pętli mas powoduje widoczne zakłócenia w obrazie a w skrajnych przypadkach doprowadza do uszkodzenia kamer lub rejestratorów. Duży impuls prądowy pętli mas powstaje również w czasie wyładowań atmosferycznych i separator galwaniczny skutecznie ogranicza ryzko uszkodzeń.

Pasywny konwerter na skrętkę - wbudowany wysokiej jakości konwerter na skrętkę UTP, dopasowuje impedancję  do przewodu koncentrycznego 75 Ohm. Przesyłanie sygnału Video HD za pomocą skrętki, zmniejsza koszty instalacji CCTV bez widocznej utraty jakości obrazu. Panel współpracuje z dostępnymi w firmie Ewimar prostymi, pasywnymi konwerterami 1-kanałowymi TR-1F-HD a także z modelami wyposażonymi w skuteczne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: HDT-1F-PRO i HDT-1F-EXT a także z panelami wielo-kanałowymi serii LHD i FKT-HD.

Wbudowane bezpieczniki MOSFET - wysoka skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej została uzupełniona przez innowacyjne bezpieczniki MOSFET, rozłączające obwód wejściowy w czasie 1μS w momencie przekroczenia dopuszczalnego prądu udarowego o 1mA. Zabezpieczają one dławiki wbudowanych separatorów przed uszkodzeniem przez przepływ dużego natężenia prądu (zwarcie do linii zasilającej, duże wartości przepięć) - po ustaniu zagrożenia połączenie jest przywracane również w ciągu 1μS.

Patch panel połączeniowy - wszystkie sygnały Video przechodzące przez LHST, wyprowadzone są za pomocą wysokiej jakości gniazd BNC. Połączenia z urządzeniami odbiorczymi (rejestratorami DVR) wykonywane są za pomocą patch-cordów BNC, co umożliwia łatwie przełączanie źródła sygnału pomiędzy poszczególnymi kanałami Video. Aby zapewnić trwałe i stabilne połączenia, zalecane jest używanie patch-cordów wysokiej jakości - dostępne również w ofercie Ewimar.Separacja galwaniczna HD-CVI, HD-TVI, AHD

Uproszczony schemat blokowy

Panel może być zamontowany na przedniej lub tylnej szynie szafy RACK. Po zastosowaniu kątowych uhwytów LK-MOUNT panel pochylony jest pod kątem 45 stopni, co umożliwia latwy dostęp zarówno do gniazd BNC jak i do złącz przewodów wchodzących od strony kamer, ponadto ładogne opadanie przewodów nie powoduje ich łamania i zwiększa trwałość. Przy ustawieniu kątowym, bardzo łatwo zamontować jest wiele paneli bez ograniczania dostępu do jakichkolwiek połączeń.


lhso-16r-ext Rack 19 Montaż CCTV w szafie Rack Patchpanel RACK do telewiji przemysłowej
Struktura i sposób podłączenia paneli połączeniowych serii LHST.Uwagi instalacyjne - Panel zawsze należy montować po stronie urządzenia odbiorczego (rejestratora BNC) - gniazda BNC zawsze pracują jako wyjście Video - nie należy odwracać kierunku sygnału. Aby zapewnić wysoką skuteczność ochrony, przewód uziemiający panela należy podłączyć do specjalnie wykonanego uziemienia lub do blisko uziemionego punktu linii PE. Należy zwrócić uwagę, na konieczność wykonania jak najkrótszej drogi do uziemienia - zbyt duża odległość powoduje opóźnienie reakcji na przepięcia.

Specyfikacja techniczna:
Ilość kanałów Video 16
Impedancja
75 / 100 Ohm
Złącze wejściowe (Linia)
Niskostratne złącza śrubowe
Złącze wyjściowe (Urządzenie)
Gniazdo BNC
Pasmo przenoszenia 50MHz
Tłumienie 0,5dB @ 1MHz
Dystrybucja zasilania 16 kanałów zasilania 12V lub 24V
Poziom izolacji 800V DC
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ochronnik gazowy, transil, bezpiecznik MOSFET
Ochrona linia/ekran-ziemia Ochronnik gazowy 90V, 2x10kA @ 8/20uS
Ochrona ekran-linia Mostek ochronny 5V, 15A @ 8/20uS
Pojemność obwodu zabezpieczenia ok. 10pF
Czas reakcji na przepięcie 1nS
Czas reakcji bezpiecznika MOSFET 1uS
Temperatura pracy -40˚C do +60˚C
Wymiary Rack 19" / 1U